MGM

Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 MGM
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 39 29 634

MGM prowadzi edukację uczniów od 1996 roku. Duże doświadczenie w działalności edukacjyjnej naszej kadry pedagogicznej owocuje wieloma sukcesami dydaktycznymi, sportowymi i wychowawczymi. 
W naszej szkole uczą się uczniowie, którzy uprawiają sport niejednokrotnie na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego ale również uczniowie, którzy kochają sport lub sport jest dla nich tylko elementem uzupełnijącym codzienność. 
Ze względu na fakt, iż nasi uczniowie korzystają z obiektów i kadry Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, poziom zajęć merytorycznych oraz ich spectrum jest oszamiałający i daleko wybiegający poza rutynowy program wychowania fizycznego. 

Jeżeli trenujesz dowolną dyscyplinę sportu masz możliwość w naszej Szkole uzyskać indywidualny tok nauczania i pomoc nauczyciela-opiekuna naukowego (od piewrwszego dnia nauki).


Skotaktuj się z Dyrektorm Liceum - mgr Bożeną Plak tel. 697 728 693

Rola opiekuna naukowego to m.in:

  • Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczące materiału, treści programowych realizowanych z poszczególnych przedmiotów.
  • Współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w realizacji indywidualnego programu nauczania ucznia.
  • Ustalenie tematyki, form i terminów realizacji programu nauczania ucznia.
  • Przeprowadzanie okresowej ewaluacji postępów ucznia.
  • Wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju.


Opiekun naukowy odpowiada za postępy nauczania ucznia w Naszej Szkole, jest do dyspozycji ucznia 7 dni w tygodniu w siedzibie Szkoły jak również poza nią.

Kontakt z opiekunem dostępny jest równiez droga elektroniczną.

Każdy uczeń jest traktowany indywidalnie.

Partnerzy